Аритмията или нарушеният сърдечен ритъм е най-често срещаната причина за внезапното спиране на сърцето - т.н. внезапна сърдечна смърт. При нарушения на електрическата проводна система на сърцето, която контролира скоростта и ритъма на съкращение на сърдечния мускул, то може да започне да бие твърде бързо. В повечето случаи подобни аритмии са кратки, но някои от тях могат да доведат до сърдечен арест.

Внезапната сърдечна смърт често се регистрира при пациенти с кардиологични проблеми, но има случаи, при които тя може да се прояви и при хора без никакви индикации. Статистиката сочи, че мъжете са по-застрашени от внезапна сърдечна смърт. Тя настъпва при 6,68 на 100 000 души годишно, докато при жените честотата е 1,40 на 100 000. 

„Единственият начин, по който може да се помогне на човек със сърдечен арест е чрез дефибрилация. Първите няколко минути са от ключово значение и трябва да се действа мигновено. Това може да стане с външен дефибрилатор, ако наблизо има такъв, или чрез имплантируемо устройство, което се поставя в тялото на пациента. То следи ритъма на сърцето и се намесва, когато се появи проблем. Ако знаем, че човек е болен и има риск да получи сърдечен арест, тогава може да имплатнираме този тип дефибрилатор. Той буквално е в състояние да спаси живота на пациента. Ето защо съветът ми към всички, преживели масивен инфаркт, е след няколко месеца да се консултират със своя кардиолог, който да оцени състоянието на сърцето и дали има риск от внезапна сърдечна смърт. Ако това е така, трябва да се действа навреме“, каза доц. Васил Велчев.

 

 Катетарната аблация - един от най-съвременните начини за справяне с предсърдното мъждене. Това енай-често срещаната аритмия, чийто основен симптом е неритмичният пулс. Според кардиолозите нараства броят на пациентите с предсърдно мъждене, което е една от основните причини за инсулта. В повечето случаи проблемът се лекува медикаментозно, но при определени пациенти се прилага т.нар. катетарната аблация. Това е процедура, при която под рентгенов контрол се вкарва катетър в сърцето и това ни помага да се намерят и елиминират огнищата, които пораждат и поддържат аритмията. Има няколко начина,  по които се случва това - точка по точка с катетър с радиофреквентна енергия, който нагрява тъканта или с криобалон, който я замразява. Важно е да се знае, че тази методика съществува и това е начин, по който специалестите могат да се справят с предсърдното мъждене, което може да причини инсулт или да доведе до сърдечна недостатъчност.