На лекар-7
05 Aug 2007
 Imagerash/ реш / обрив
various / вериъс / различен
spot /спот/ място
body /боди/ тяло
swollen /слолън/ подут
severe /сивиъ/ тежък, лош
sunburn /санбъън/ слънчево изгаряне
shoulders /шолдърс/ рамене

I have rash on various spots on my body. / ай хев реш он вериъс
cпотс он май боди / Имам обрив на различни места по тялото.

I have rash on my arm/ my wrists/ my neck. / ай хев реш он май аам/май ристс/ май нек / Имам обрив на ръката/ на киткити/ на врата.

My face is swollen./ май фейс из слолън/ Лицето ми е подуто.

I have severe sunburn on my shoulders/my back. / ай хев сивиъ санбъън он май шолдърс/ май бек/ Срашно са ми изгоряли раменете. Страшно ми е изгорял гърба.


 
Image