НА ЛЕКАР - 8
05 Sep 2007
Image constipation / констипейшн / запек
diarrhoea /дайъриъ/ диария, разстройство
prostate /простейт/ простата
cystitis /систайтис/ цистит
antibiotics /ентибаиотикс/ антибиотик
take / тейк / вземам


I have constipation. / Ай хев констипейшн / Имам запек.
I have diarrhoea. / Ай хев дайъриъ / Имам разстройство.
I have prostate problems./Ай хев простейт проблемс/ Имам проблеми с простатата.
I have cystitis. / Ай хев систайтис / Имам цистит.
I take antibiotics./ Ай тейк ентибаиотикс / Вземам антибиотици.

 
 Image