КАМПАНИЯ "ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ"
25 Apr 2015
ImageСдружение „Чудно“ започна кампания „Психично здраве“, която цели да информира хората за добрите практики по отношение на постигане, поддържане и повишаване нивото на психичното здраве. Представителите на сдружението просто смятат, че това е една тематика, която се пренебрегва от нашето общество. „Искаме да предоставим достатъчно информация, хората да знаят, че има начин да се помага, ако нещо с психичното им  

здраве не е наред. Инициативата стартира  с разпространението на безплатен онлайн наръчник и е информационна на първо време“, споделят Даниел Троев и Андрей Ганев от екипа на сдружение „Чудно“ пред журналисти. 
- Този наръчник може да се свали от сайта на сдружението Chudno.org, така ли?
- Да. Това помагало го нарекохме наръчник, защото то съдържа в себе си доста практични текстове, които са написани на достъпен език. Става въпрос за съвети и методи, които хората могат да използват... например при боравене с емоциите.. как човек да ги разпознава, как да ги управлява в благоприятен аспект. В този наръчник сме включили и много добър модел за поставяне на цели, защото поставянето на цел, стремежа да я постигнеш - това носи хармония в човешкия живот. Всеки човек трябва да има нещо, към което да се стреми. Всъщност в наръчника представяме различни гледни точки към темата, като не твърдим, че това е цялото знание по въпроса и то е най-правилното. Но човек все пак трябва да започне отякъде. В този наръчник всеки може да намери най-малкото концепцията за промяната. А вече дали той ще използва точно тези съвети и методи е въпрос на негова преценка. Важното е да знае, да научи нещо за справяне с проблема и да започне да търси разрешение , ако има такъв.
- Вие сте готови и да помогнете на тези хора, ако потърсят конкретна помощ при вас?
- Да готови сме да помагаме, ако ни потърсят за това... при стрес, при хора, които търсят промяна в живота си, но не са уверени, че могат да се развият повече. Всъщост най-важното в тази кампания е, че ще помагаме на всеки, който иска и е убеден, че трябва да помоге сам на себе си.
- Ако вашият екип не е в състояние да помогне по определен проблем?
- Тогава ще помогнем да бъде намерен точния специалист, към който да се обърнат.
- Какви хора очаквате да ви потърсят, на каква възраст?
- Поне за сега към нас се обръщат хора от 20 до 45 години. Могат да ни намерят на сайта Chudno.org