В ПАМЕТ НА ДАРИЛИТЕ ЖИВОТ
13 Aug 2015
ImageВ цяла Европа съществуват паметници, които напомнят на обществото, че донорството е висш акт на човеколюбие и е в основата на живота.  Скоро и в нашата столица ще има такъв паметник и той ще напомня за достойния за уважение и възхищение акт на донорството. „Не са малко хората в страната ни, дарили органите на свои близки, изпаднали в мозъчна смърт, за да спасят няколко други живота - мотивира това  решение на Изпълнителната агенцията 


по трансплантация и Националната асоциация на трансплантираните д-р Марияна Симеонова, изп. дир. на ИАТ. Монументът стилизирано представя връзката между донора и реципиента и показва как частицата живот ги обединява. Близките на донорите в България заслужават поклон за това свое решение, взето в момент на върховна мъка и болка. И паметникът ще е един от символите на нашата благодарност и уважение ". 
- Вие сте готови с цялата необходима документация за това?
- Този паметник мина една тежка процедура по издаване на разрешителни, има архитектурен план, определен е материала, от който ще се изработи. Има място, което е определено от Софийска община. И в момента остават единствено събирането на средствата, за да можем да го изградим бързо. 
- Къде ще бъде поставен?
- В Южния парк на София. Много ни се иска наистина да го направим възможно най-скоро, защото това е едно оживено място, там минават много хора – млади, стари, деца... спират се... така ще се знае, че нечий живот си е отишъл, но и след смъртта си е направил добро. Ние, имам предвид трансплантираните пациенти и ние лекарите, искаме да изразим почитта си към тези хора , тъй като ние най-добре от всички  знаем какво означава това, което са направили те. Искаме да изразим и почитта си към техните близки, които са дали съгласието си за това благородно дено. Те да знаят, че техните близки не са забравени.
- Каква сума трябва да се събере?
- Сумата е 60.000лв. Това включвя всичко - пари за материалите, за самото изработване и за монтажните работи при поставянето му. На сайта bgdonor.com и на сайта на Изпълнителната агенция по трансплантация има повече информация. Дано откликнат повече хора. Но тук специално ми се ще да се замислят повече фирми, организации... имотни хора ...това не е голяма сума. Сметката е на пациентската организация на трансплантираните. Всяко левче ще се отчита и ще се знае какво е свършено и как е изразходвано.
- Този паметник ще бъде един морален знак за признателност на обществото...
- Така е – има признателност, има добро... все повече трябва да говорим за доброто, не само в тези случаи, които са свързани с мъка и с хора, които са си отишли от този свят... Донорството е наистина един върховен израз на човеколюбие и добротворство. 

Банковата сметка за набиране на средства е:
Банка Пиреос
BIC CODE: PIRBBGSP
IBAN: BG88PIRB80731600734630