НА ЛЕКАР-9
05 Oct 2007
Image 1 – hair / хеъ / коса
2 – head / хед / глава
3 – eye/ ай / око
4 – ear/ иъ / ухо
5 – nose/ ноуз / нос
6 – lips/липс /устни
7 – face /фейс / лице
8 – neck/ нек / врат
9 – shoulder/ шолдър /рамо
10 – arm / аам /ръка
11 – elbow / елбоу / лакът
12 – wrist / рист / китка
13 – hand / хенд / ръка
14 – thumb / там / палец
15 – fingers /фингърс / пръсти на ръката
16 – breast / брест / гърди
17 – chest / чест / гръден кош
18 – stomach / стомък / корем
19 – abdomen / ебдъмен / коремна област
20 – bottom / ботъм / задница
21 – thigh / тай / бедро
22 – leg / лег / крак
23 – knee / ний / коляно
24 – ankle / енкл / глезен
25 – foot / фуут / крак, стъпало
26 - big toe / биг тоу / големия пръст на крака
27 – toes / тоус / пръсти на краката

* т – символът означава, че / т / се изговаря между зъбите