НА ЛЕКАР-10
05 Nov 2007
Image  feel / фийл / чувствам
well/ уел / добре
sneeze/ снийз / кихам
runny nose/ ръни ноуз / течащ нос
bloched-up nose / блокт ъп ноуз / запушен нос
chronic / кроник / хроничен
sinusitis / сайнъсайтис/ синузит
flu / флу / настинка
flu vaccination / флу вексинейшън / ваксина против настинка

I’m not feeling very well. /айм нот фийлинг вери уел / Не се чувствам много добре
I can’t stop sneezing. /ай каант стоп снийзинг / Не мога да спра да кихам.
I have a runny nose. / ай хев ъ ръни ноуз/ Тече ми носа
My nose is blocked-up. /май ноуз из блокт ъп / Запушен ми е носът.
I have chronic sinusitis. / ай хев кроник сайнъсайтис / Имам хроничен синозит.
I have a flu. /ай хев ъ флу / Настинал/а съм.
I don’t have a flu vaccination. / ай донт хев ъ флу вексинейшън / Не съм си слагал ваксина срещу грип.


Image