ХЕПАТИТ "С" - ЕФЕКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
08 Dec 2016
ImageМежду 100 и 150 000 българи са заразени с хепатит С. Повечето от тях не знаят това, защото болестта протича дълго време без никакви симптоми. Когато се явят оплаквания, обикновено вече заболяването е в много напреднал стадий, а възможностите за лечение - силно ограничени. От три години обаче се появи надежда и за тези хора  и тя се нарича „Терапията с безинтерферонов режим“, която позволява да се лекуват абсолютно всички хора, инфектирани с хепатит "С". Пътят до нея проследявапроф.Константин Чернев. Според него "най-важното е, че става дума за една група медикаменти, които лекуват инфекцията с хепатит „С“ със сила, която до сега не съществуваше. От 3 години сме свидетели на това високоефективно лечение, което премахва инфекцията в 98-99%.

- С какво лекувахте най- напред тази опасна инфекция?

- В 91-ва година за първи път в моята клиника започнахме да лекуваме с интерферон първите 5-6 пациента в България. По това време започна за първи път лечението и в света. Интерфиронът беше дарение и пациентите оттогава са още живи. И това е началото – старта на лечението в България.

Оттогава последва дълъг период, в който изпробвахме различни медикаменти основно на база на интерферона и рибаверина – почти 15 години. Първоначалният резултата при специален подбор на пациентите беше добър. След това спадна, намаля на 50%, докато дойдоха тези нови медикаменти, които се наричат директно действащи антивирусни медикаменти.

- Директно действащите антивирусни медикаменти как въздействат върху вируса на хепатит "С"?

- Целта на лечението на хепатит „С“ е да спре размножаването на вируса и да го премахне.

- А пораженията върху черния дроб, нанесени от болестта?

- Има разлика между ирадикиране – премахване на вируса и оздравяването на чернодробното заболяване.  Премахването на вируса и спирането на възможността за размножаването на хеапатит „С“ в чернодробнато клетка става в три пункта. Нито един от тези медикаменти не се прилага самостоятелно, защото ако атакува само един пункт от вируса, това не е достатъчно за спиране на неговоро размножаване и той избягва като мутира - т.е. по-малки или по-големи или частични аминокиселини в нормалната му структура се заменят и в този случай още по-трудно го атакуваме. Затова почти всички терапевтични режими са комбинация поне от два медикамента, които атакуват размножаването на вируса в различни пунктове и съвременните терапевтични схеми, които съществуват, които имаме и в България представляват комбинация от два или три медикамевта, които прилагаме, за да спрем размножаването на вирус „С“ в чернодробните клетки. 

С премахването на вируса  намаляваме смърността от чернодробни заболявания, намаляваме общата биологична смъртност, намаляваме усложненията на напредналите чернодробни заболявания, намалянаваме чакащите за трансплантация с напреднали чернодробни заболявания, които си дължат на хепатит „С“ и намаляваме най-важното – епидемиологичния риск от пренасянето на инфекцията по един или друг начин и се мъчим да намалим броя на хората, които са инфектирани.

- Какво ще се случи напред в годините с това заболяване? Какви са прогнозите?
- Повикът на СЗО е през 2030 година да бъзе премахнат вирусът на хератит „С“. Т.е. Да постигнем ликвидиране на инфекцията с хератит „С“. Специалистите в света, хепатолозите са разделени на две големи групи – вярващи и невярващи на това. Поради липса на ваксина тази борба е много трудна. Няма до сега ликвидирана инфекция, без ефективно ваксиниране. Трудно е да приемем, че може напълно да се преборим с инфекцията. Пробват се три или 4 метода за създаване на ваксина от повече от 15 години. Основната причина е, че понеже хепатит „С“ представлява РНК вирус и структурата му е проста, не е достатъчно имуногенен да може да предизвиква отговор на имунната защита, както хоморалната, така и клетъчната и  те клетъчната. Поради ниската му имуногенност и сенсибилизиране /чувствителност/ много трудности възникват при опитите да се създадат няколко вида ваксини срещу хепатит „С“. Т.е. В края на краищата остава единствено това съвсем скорошно лечение, което е изключително успешно. Новите препарати, които идват от втората генерация, във всички проучвания показват много добри качества. Т.е. ние ще имаме от началото на следващата година възможност вече с три лекарствени комбинации да лекуваме пациентите с хепатит „С“.

- Скъпо ли е това лечение?

- Основния проблем при тази страшна инфекция остава вече не заплащането на това лечение, което е относително скъпо и големият брой чакащи болни – диагностицирани и готови за лечение, а проблемът със скритите болни, които трябва да се покажат на светло, за да не служат като резервоар за инфекцията. Те трябва да бъдет изяснявани и лекувани при наличието на такова успешно лечение.

- Един скрининг на населението би ли подпомогнал процеса на битката с хепатит "С"

- Скринирането на населението на една държава не съществува в целия свят. В няколко държави – Франция, Китай има проведени скрининги в по-големи области, но финансово не е възможно да се скринира населението на цяла една държава. Повика от страна на специалистите е примерно младите хора през 2-3 години да си вземат едни обикновени лабораторни изследвания, в които да бъде включено HBS антиген и анти HС вирус. Това отговаря веднага дали има хепатит „Б“ или „С“ и ако недай Боже е положителен резуртатът, трябва веднага да се търсят специалистите, не редовите лекари. Имаме трудности с лекарите – казвам ви направо. Всеки ден виждам хора, на които нашите лекари са казали – "няма значение, че си с НBS антиген или с анти HC вирус положителен. Като си добре или малко да са ти мръднали ензимите, няма никакво значение – можеш да си работиш". Всеки Божи ден. Става дума за гастроентеролози, не само за ОПЛ . С това не можем да се преборим. Не е възможно.
А ние в момента  можем да лекуваме до 95 годишни хора.