НА ЛЕКАР-11
05 Dec 2007
Imagesprain / спреин / навяхвам, изкълчвам
swollen / слолън /подут
Red / ред/червен
chicken pox / чикън покс /шарка
fever / фийвъ/ трескаI’ve sprained my wrist./айв спреин маи рист/ Изкълчих си китката

I’ve sprained my ankle. /айв спреин маи енклъ/ Изкълчих си глезена.

I swollen ankes /ай хев слолън енклъс/ Глезените ми са подути

My skin is red and sore. /ай скин из ред енд соър/ Кожата ми е червена и възпалена.

I have chicken pox./ ай хев чикън покс / Имам шарка.

I have a fever. / ай хев ъ фийвъ / Тресе ме. 
 Image