СДРУЖЕНИЕ "ПЛАНИНИ И ХОРА"
12 Feb 2018
  
Image  20 ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ

 На 14 февруари Сдружение „Планини и хора“ - Асоциация на планинските водачи в България чества 20 години от създаването си.

Регистрирана от 10 планински водачи през 1998 година, днес Асоциацията има 115 активни членове, 80 от които – международни водачи UIMLA.

Преди 15 години „Планини и хора“ създаде първия лицензиран център за професионално обучение на планински водачи в България. Дипломи от него до момента са получили над 300 водачи. Сдружението успя да създаде и система за обучение по единни стандарти. То участва в разработването на държавните образователни изисквания за обучение на водачи и стана еталон за лицензирането на други подобни учебни центрове.

Една от най-важните цели, които бяха  постигнати, е регламентирането на професията „планински водач“ - през 2002 година тя беше вписана в националния регистър на професиите. А в последствие стана субект в ЗПОО и Закона за туризма. Днес туроператорите са задължени да ползват лицензирани планински водачи, което е изключително важно за безопасността на туристите. През 2013 г. законодателството беше доразвито и планинските водачи вече се вписват в Националния туристически регистър. Сдружението продължава да работи за усъвършенстване на нормативната база като група за натиск, съавтор или консултант при изработването на конкретни документи.

През 2010 година „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи стана член на Международния съюз на придружителите в планината (UIMLA).  Организацията обединява професионални асоциации на планински водачи в Европа и приема само по една национална асоциация от държава.  Две години по-късно София за първи път стана домакин на конгрес на UIMLA. На форума през 2013 година в България беше приет Международният стандарт за планинско водене, който и до днес се развива и доработва с активното участие на Асоциацията. В момента стандарта се прилага в 18 държави (16 европейски и 2 южноамерикански).

 „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи активно обсъжда и предлага решения по проблемите в планинската среда у нас. Сред кръглите маси, организирани от Сдружението са:

Хижи, маркировка и сигурност в планината, юни 2005 г., съвместно с ПСС.

Резултат: поява на по-точни и качествени карти на българските планини;

Екопътеките в България, съвместно с ПРООН, май 2006 г.

Резултат: предложения за политики;

Безопасно пребиваване в планината, декември 2009 г., с широко участие.

Резултат: публикуван е списък с препоръки за безопасно планинарство, повишена е обществената чувствителност по темата

Целта на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на устойчивия и екологичен туризъм, както и отговорното практикуване на спортове сред природата.

Голяма част от проектите на Асоциацията се осъществяват с доброволния труд на нейните членове, преобладаващата част от които са динамични млади хора с университетско образование, богата езикова култура и широки познания за българските планини.

Най-близката  нова цел  на "Планини и хора" е обновяването на заслон „Кончето“ на билото в Пирин планина. Изработен е проект за ремонт на заслона, енергийно ефективен и приятелски към пейзажа. Подготвя се документацията и предстои изграждането му. Монтирането на заслона обаче е сложно, необходимо е съоръжението да бъде транспортирано с хеликоптер, за което в момента се  преговаря със съответните институции.

На www.planini.eu - сайта на Сдружение „Планини и хора“ могат да се подават сигнали за неквалифицирани водачи и неправомерно упражняване на професията – практика, която за съжаление все още съществува и може да доведе до нежелани инциденти в планината.

В сайта се поддържа актуален регистър на членовете на асоциацията и на дипломираните планински водачи в Центъра за обучение към Сдружението.