ПСОРИАЗИСЪТ УВРЕЖДА ЖИВОТА
31 Oct 2019

Image

Според д-р Иван Богданов, специалист-дерматолог и председател на фондация “Псориазис”, “заболяването псориазисът не е обикновено кожно заболяване, а страдание, което оказва сериозен отпечатък върху живота на пациентите. Това е едно от петте заболявания, признати от СЗО за изключително важни за

съвременния човек. Негативно му отражение върху качеството на живот може да бъде сравнено, а в някои случаи дори да превишава това на диабета или тежката депресия. 

Псориазисът е хронично, автоимунно, системно заболяване, характеризиращо се със засилено разрастване на най-повърхностния слой клетки на кожата. Придружен е със силен сърбеж, който още повече влошава живота на страдащите от него. Клинично се проявява с различни по големина, рязко отграничени, червени плаки със сребристо бели люспи, появяващи се на различни места по тялото като скалп, лакти и колена, гънки, тяло. Оттук идва и наименованието на най-често срещата форма – плакатен псориазис.

 Image

ИЗЯВЕН

ПЛАКАТЕН 

ПСОРИАЗИС

 

Възможно е да бъдат засегнати дланите и стъпалата, което ограничава ежедневните дейности на пациентите или да бъдат засегнати и ноктите, което сериозно влошава качеството на живот, поради наличния козметичен ефект.

Излекуването обаче не е възможно – най-доброто, което може да се постигне, е пълна ремисия. В България от псориазис страдат около 140 000 души, а приблизително около 20 000 имат умерена до тежка форма на псориазис. Освен, че изпитват психологически стрес, допълнително ги тормози  чувството за срам и  неприемането от обществото. И здравноосигурените  сред тях са подложени на дискриминация и по отношение на лечението. То не се диктува от това кое е най-добро за тях, а кое е най-евтино за институциите.

"Най-съвременното лечение на тежките форми на псориазиса е биологичната терапия. Имаме пациенти с подобрение само две седмици след започването й, споделя д-р Богданов. За нас тази терапия е спасение, защото спестяваме на хората ненужни хоспитализации, не ги разкарваме всеки ден за фототерапия и наблюдение и така им осигуряваме възможност да водят нормален семеен, социален и професионален живот. Но достъпът на страдащите от псориазис до тази терапия е силно затруднен".

Дерматологът посочи за пример Германия, където тази терапия е на първо място в най-новия консенсус за лечение на псориазис.

Затрудненията, според него, "идват на първо място от малкото на брой комисии в страната, които разрешават биологичната терапия. На второ – критериите за изписване на тези медикаменти са силно рестриктивни. Пациентът в България трябва да има двойно по-тежък псориазис от пациента в повечето европейски държави. Но дори и допуснат от лекаря до тази терапия, Здравната каса разрешава не най-добрия медикамент за конкретния болен, а най-евтиния. - дори медикаментът да е неподходящ или даже опасен за този човек".

Всъщност и лекарите, и страдащите от псориазис искат едно и също – страдащият да получи лекарството, от което има нужда, без да му се пречи. За жалост в момента това не възможно, защото изборът на нужното лекарства става по административни, а не по медицински критерии. Вероятно затова при леките случаи много хора се лекуват за своя сметка.

А ползите от биологичната терапия отдавна са доказани – при нея болните от псориазис не се хоспитализират, което спестява пари на касата. Те работят, плащат данъци, имат добър семеен и социален живот. Снижават се и разходите за придружаващите им заболявания – диабет, хипертония, депресия. Което отново намалява разходите на държавата.

Но кой да помисли върху това!?