НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
19 Jan 2009
ImageВодата и човешкият мозък си приличат. До този извод е стигнал професор Атон Антонов, физик и биофизик, преподавател в Югозападния университет “Неофит Рилски” Благоевград, работил дълги години в Института за ядрени изследвания на БАН и в СУ. 
“Съдбата ме свърза още преди доста години с едно от най-разпространените вещества – водата, което удивително прилича по своята структура на човешкия мозък – разказва специално за ZonaZdrave той. Както знаете, човешкия мозък е една необятна вселена съставена от около 10 милиарда клетки и неврони, но всички помежду си са сързани и ако част  от мозъка по някакъв начин излезе от строя, 


другите поемат функциите на излязлата от строя част и човек продължава да съществува. Също така водните молекули са свързани в една непрекъсната верига от връзки и те си обменят информация. Да речем водата в една клетка може да се оприличи на един много голям, мощен, силен компютър – дори възможностите на водата за запис са много по-големи.
 Защо водата е избрана от природата или от създателя за основна компонента на всички живи организми? Може би точно заради тази способност да копира нервната система и специално централната нервна система, заключена в човешкия мозък, при това с много по-големи възможности за запис на информация.
Водата реагира на свръх слаби въздействия – на изменение на земното магнитно поле, на други космически фактори, на изменение на земното привличане, на космическата гравитация; реагира и на образи, реагира на звук, на музика. Освен това тя очиства от вредната информация, от всички замърсяваще вещества в човешкия организъм; тя попива от една страна положителната информация и я носи на клетките, от друга страна всичко, което е вредно за организма се изхвърля с помощта на водата. С една дума водата е едно безценно богатство. Без вода животът би бил невъзможен. Нека водата на земното кълбо да остане все така чиста. А тя ще остане чиста, ако имаме чисти помисли като хора.
-Преди две години у нас се завъртя едно филмче за водата, правено в Япония, но никой не спомена, че има и бългапрски специалист, които толкова години се е занимавал с тези живи свойства на водата.
- Това филмче наистина е направено в Япония от Масаро Емото - доктор по алтернативна медицина. Той е успял да получи великолепни кристали, които реагират на емоции, звуци, музика и т.н. Мен повече от 30 години обаче ме занимава методиката и изследването, което сме провели с моите сътрудници и което се базира на изследване на течната вода. То става под форма на капчици, които се оставят да се изпаряват и по изменението на самото изпарение ние извличаме всъщност една количествена и физически достоверна информация за енергията, която свързва водните молекули и как се изменя тази енергия под въздействието на звукове, на образи, на облъчвания с лазер, на магнитни полета, дори и под въздействието на биофизичното поле на хора. Това изследване съм публикувал в отделна книжка и 2003-та година то беше наградено в Швейцария – в Бернския университет получи престижна международна награда. Тя беше първа за източните страни на Европа. Това свойство на водата явно да реагира на всякакви свръх слаби взаимодействия между телата, между клетките, между отделни организми дава възможност с подходяща апаратура – това са изключително чувствителни електронни прибори, а ние имаме вече такава, даже сме подали за патент, и вече можем да се произнесем до каква степен една вода е близка до природната, дали е подходяща за пиене. Нашите изследвания се различават от това, което е написано на етикета – какви вещества, какви примеси съдържа водата. Тези примеси не се променят, когато водата се пренася от едно място на друго, когато се бутилира. Това, което ние открива ме обаче е, че дори и при пренасянето, дори при стоенето продължително време в херметически затворена бутилка, се изменя нейната структура, нейните свойства и тя не е същата, каквато е при извора. Това е много важно. Други такива методи няма.
- Можем ли да кажем, че водата е онази послушвателна станция, която носим в себе си и която чува и запаметява мислите, чувствата и думите ни?
- Да. Това е точно водата, която изгражда значителна част на нашия организъм, на нашите клетки - човешкият организъм средно съдържа на седемдесет и няколко процента вода, а в мозъка тя е дори 85 % и е най-съществената част, която е свързана с висшата нервна дейност Интересно е че човешкия плод до две седмици 95% е вода. В тази вода е съхранена цялата информация, която е необходима, този плод да се развие като възрастен човек - с емоции, с качества...
- Тя ли е една от връзките ни с Космоса?
- Именно тя е, защото отделни молекули вода има и в космическото пространство. И то в далечния космос в междузвездното пространство. В междузвездните облаци, които се получават след изригване, и там има вода...