Имаме спешна нужда от нея, защото зрителните нарушения са третата причина за инвалидност не само у нас, но и в света, а до 2050г. половината от световното население ще е с увредено зрение. Зрителното здраве трябва да бъде поставено наравно с другите здравни приоритети и да бъде адекватно финансирано, категорични са българските водещи специалисти в тази област.

На специално организиран семинар те дискутираха социалната и икономическата тежест на зрителните заболявания от гледната точка на обществото, както и възможностите за въвеждане на Национална програма за очно здраве.

Според водещи експерти в областта на офталмологията и ендокринологията  в Европа катарактата, възрастово обусловената макулна дегенерация (AMD), глаукомата и диабетният макулен едем (DME) са основните очни заболявания, водещи до намаляване на зрението и слепота, особено сред хората на 50 или повече години.

Проф. Здравко Каменов, началник на Клиниката по ендокринология на Александровска болница, посочи, че диабетната ретинопатия е водеща причина за умерено до тежко зрително увреждане и слепота, и намаляване качеството на живот сред хората с диабет по света.

Според проф. д-р Александър Оскар, ръководител на Катедра по офталмология в Медицински Университет – София че миопатията , или тъй нареченото късогледство, нараства в световен мащаб и достига епидемични нива в някои страни, като се очаква до 2050г. всеки втори човек да бъде засегнат от болестта, а разходите за лечението да нарастват с около 8.4% годишно. Според него у нас няма ефективна държавна политика за навременно откриване на зрителните проблеми при децата, като в определени части на България над 90% от учениците не са консултирани от очен лекар.

От друга страна, заболелите от макулна дегенерация, т.е. увреждането на зрителния център на окото,  свързана с възрастта при хора над 50 г., се увеличават, като близо 39% от засегнатите имат нарушено зрение или слепота.

Той напомни, че голяма част от рисковите фактори за очните заболявания са предотвратими и разходите за лечение вместо за превенция представляват съществена пропусната възможност в личен и обществен план.

Добрата новина дойде от проф. Костадин Ангелов, председател на Комисията по здравеопазване в 49-тото Народно събрание. Той информира, че освен Национална програма за скрининг на детското очно здраве, у нас ще бъде създаден и Национален скринингов център за ранна диагностика на социално значими заболявания в това число и очни болести.

По време на дискусията участниците се обединиха около необходимостта да бъдат създадени актуални препоръки за превенция, своевременната диагноза и адекватно и навременно лечение, съобразно съвременните стандарти. Експертите подчертаха, че е от съществено значение да бъдат събирани и анализирани данните от реалната практика, както и подобряване на осведомеността на обществото за тези заболявания.