Днес, 21 февруари 2024г., от 8:00 до 14:00 ч. „Грийнпийс“ – България отваря гише за свободна енергия пред Столична община. Акцията ще продължи два дни. А целта е да се обърне внимание на местната власт за икономическите, екологични и социални ползи от енергията от възобновяеми източници и за потенциала ѝ за развитието на София.

С думите „Виж им сметката“ експерти и доброволци ще призоват гражданите да се информират относно енергийните общности и как ако се сдружат в такива, те могат да намалят трайно своите бъдещи сметки за електричество.

 

Екипът на „Грийнпийс“ подчертава, че темата е важна и е крайно време тя да влезе в дневния ред на кмета Васил Терзиев и неговия екип, както и на общинския съвет.

На импровизираното гише за „плащане“ на свободната енергия от възобновяеми източници експерти и доброволци на „Грийнпийс“ – България ще разказват какви са стъпките за създаване или присъединяване към енергийна общност. Друг фокус на демонстрацията ще бъде да се напомни на общината за важната роля, която тя играе в този процес.
 

На втория ден от акцията, 21-ви февруари, гишето ще се пренесе пред паметника на Патриарх Евтимий, където от 12:00 до 18:00 ч. разяснителната кампания ще продължи.

"Енергийните общности дават възможност на хората да се включат активно в зеления преход, като произвеждат собствена енергия и след това сами решават как да я използват - те могат да я съхраняват, продават или дори да я даряват," казва Кристиян Димитров от Грийнпийс - България и напомня, че страната ни все още прохожда в тази посока, докато в Европа енергийни общности се създават от няколко десетилетия и са вече близо десет хиляди.